Byggetrinn 1,

-oppstart sommeren 2016:

108 Numehytta

109

113-120Byggetrinn 2:

-oppstart sommeren 2019

111

112

125Byggetrinn 3:

121-124

126-132

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S