Byggetrinn 1,

-oppstart sommeren 2016:

108 Numehytta

109

113-120

 

 

Byggetrinn 2:

-oppstart sommeren 2019

111

112

125

 

 

Byggetrinn 3:

121-124

126-132